Domů / Podmínky vrácení peněz
OpenID
Facebook

Odběr novinek

Podmínky vrácení peněz

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.


Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání (a je-li to relevantní k danému druhu zboží i včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů.) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Dle platného zákona je doba pro reklamaci řezaných rostlin 24hod od chvíle dodání, pro ostatní rostliny je tato lhůta 48hod. V případě prodeje přes internet se doba počítá od doručení zboží zákazníkovi přepravní službou. Je tedy nezbytné tyto lhůty dodržovat, jinak nemůže být reklamace uznána. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nás kontaktujte - nejlépe ihned po otevření zásilky a zjištění problému.

Vrácení peněz lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:

  • Právo na vrácení peněz platí do 14dnů od doručení zboží.
  • Zboží nesmí být poškozené
  • Zboží musí být zabalené v původním obalu
  • Reklamace vztahující se ke vzhledu či stavu musí být provedena do 24 (resp. 48) hodin po doručení zásilky

 

Adresa pro vracení zboží:               Skleníky Lukscheiter
                                                  507 81 Choteč 91

                                              

                                                      Firma Lukscheiter s.r.o.